Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Yatvitskiy, Stephen2023Bavly, Larry19874,-8,8,6
Yatvitskiy, Stephen2023Wang, Neo1984-5,10,-8,8,10
Yatvitskiy, Stephen2023Lam, Jack19647,8,11
Yatvitskiy, Stephen2023Teotia, Seemant193710,-10,6,11
Yatvitskiy, Stephen2023Chao, Lo19296,7,-3,7
Yatvitskiy, Stephen2023Xu, William18627,6,5
Yatvitskiy, Stephen2023Beaudoin, Patrick18006,-3,5,-11,10
Yatvitskiy, Stephen2023Gutierrez, Olivier1800-5,9,6,6

Yang, Alexander1794Yatvitskiy, Stephen20232,10,4
Mccoullum, Henry1918Yatvitskiy, Stephen20238,-5,8,-4,10
Ogunshola, Abolaji1930Yatvitskiy, Stephen20231,4,3
Vaddadi, Naveen1940Yatvitskiy, Stephen20235,-11,77,8
Robbins, Bradley1965Yatvitskiy, Stephen2023-8,-9,6,9,6
Fong, Angus2019Yatvitskiy, Stephen20239,-12,11,-5,7
Mueller, Rick2021Yatvitskiy, Stephen20235,4,6
Lauro, Michael2023Yatvitskiy, Stephen20236,3,2
Ip, Spencer2036Yatvitskiy, Stephen202310,8,-10,10
Sawner, Tj2039Yatvitskiy, Stephen2023-10,6,4,7
Akselrod, Steve2055Yatvitskiy, Stephen20235,5,9
Zhang, Benjamin2084Yatvitskiy, Stephen20234,8,10
Lilly, Ronnie Tyrone2118Yatvitskiy, Stephen20235,1,-4,7
Liang, Kelly2142Yatvitskiy, Stephen20239,8,7
Rivadeneira, Marco2192Yatvitskiy, Stephen20239,4,5
Goutorbe, Geoffrey2200Yatvitskiy, Stephen2023-8,8,8,8
Tran, Hiep2220Yatvitskiy, Stephen2023-6,-10,8,7,4

back