Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Prakash, Varun2191Shapiro, Vladimir2218-7,11,12,9
Prakash, Varun2191Seemiller, Richard David22139,-5,2,6
Prakash, Varun2191Ayangade, Oluwole21147,7,-4,11
Prakash, Varun2191Harraka, Suhaib18635,6,9

Zhang, Michael2063Prakash, Varun2191-9,11,7,7
Ruan, Ethan2103Prakash, Varun21914,5,-9,8
Xu, Guanglang2150Prakash, Varun2191-4,10,9,9
Sun, Xizi (stephanie)2194Prakash, Varun21916,8,7
Sahar, Adam2201Prakash, Varun21916,-6,7,7
Mcpherson, Emani2250Prakash, Varun21917,9,-0,-3,9
Chu, Stephen2251Prakash, Varun21915,-7,7,9
Seemiller, Randy2275Prakash, Varun21919,-6,6,-7,6
Acharya, Rahul2283Prakash, Varun21912,4,6
Oba, Ange Cedric2343Prakash, Varun21915,6,7

back