Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Shah, Mohit1708Zhang, Yu180010,-13,10,6
Shah, Mohit1708Ramachandran, Sanjay1752-10,4,-9,4,9
Shah, Mohit1708Robinson, Ryan173812,6,-7,-7,4
Shah, Mohit1708Nelson, Jay1595-9,7,-9,12,9
Shah, Mohit1708Zhou, Carl13987,3,-4,7
Shah, Mohit1708Kornegay, James12658,4,8

Liu, Ivy1611Shah, Mohit1708-6,6,7,1
Shangguan, Ann-ping1615Shah, Mohit17084,-10,-10,3,11
Younce, Jacob1616Shah, Mohit17088,7,-8,4
Yagnik, Aarush1629Shah, Mohit170810,-7,-10,3,6
Castillo, Juan1651Shah, Mohit1708-3,6,9,8
Ouyang, Ark1690Shah, Mohit17087,-4,4,8
Young, Jessica1695Shah, Mohit170810,9,4
Yen, James1701Shah, Mohit17083,8,-9,9
Zhu, Kaiyang1721Shah, Mohit17088,7,8
Feinstein, Sammy1770Shah, Mohit1708-8,4,9,-11,11
Carlisle, Billy1803Shah, Mohit1708-5,6,9,6
Song, William1910Shah, Mohit17087,10,7

back