Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Lu, Matthew2257Chen, Zefeng23307,-8,7,9
Lu, Matthew2257Guiganfode, Olouwachehoun23255,5,-9,6
Lu, Matthew2257Liu, Roger2314-8,8,8,-7,9
Lu, Matthew2257Serrano Torres, Luis Eduardo22838,-8,8,-8,8
Lu, Matthew2257Joe, Billy2247-8,5,10,7
Lu, Matthew2257Hsieh, Tia22243,9,8
Lu, Matthew2257Ng, Daniel2173-10,8,6,7
Lu, Matthew2257Lin, Emilie21726,-6,8,-5,9
Lu, Matthew2257Paryavi, Ali18538,8,7

Paryavi, Abbas2028Lu, Matthew2257-4,6,8,-9,4
Ly, Edward2250Lu, Matthew22575,10,8
Dani, Mudit2267Lu, Matthew22577,7,9
Xu, Tommy2282Lu, Matthew22576,7,8
Gonzalez, Gustavo2336Lu, Matthew22577,-7,-7,6,8
Pech, Seth2352Lu, Matthew22579,8,8
Valerio, Anthony2392Lu, Matthew22573,6,9
El-mallah, Ahmed2459Lu, Matthew22578,10,6

back