Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Xiaofeng, Zhu1593Du, Brandon168610,12,7
Xiaofeng, Zhu1593Huang, Chiupong15723,-10,11,-7,6
Xiaofeng, Zhu1593Hodges, Herbert1571-10,10,8,5
Xiaofeng, Zhu1593Kaye, Gordon156711,-5,6,7
Xiaofeng, Zhu1593Shatz, Sky14039,8,9
Xiaofeng, Zhu1593Guido, Zack13649,-7,-8,7,9
Xiaofeng, Zhu1593Chou, Chingyao10219,-8,6,3

Encabo, Marjolaine1591Xiaofeng, Zhu159311,-12,6,10
Ma, Tony1645Xiaofeng, Zhu15937,-8,5,-8,8
Liang, Guanyun1646Xiaofeng, Zhu1593-4,9,-7,8,9
Naganaboyina, Prashant1694Xiaofeng, Zhu159311,-8,3,-8,10
Chen, Alex1711Xiaofeng, Zhu15937,-11,4,7
Kang, Connie1754Xiaofeng, Zhu1593-13,7,4,5
Liu, Zih-ping1763Xiaofeng, Zhu1593-8,-5,9,9,7
Huang, Jimmy1814Xiaofeng, Zhu15936,8,5
Min, Jerry1833Xiaofeng, Zhu15939,8,7

back