Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Vite, Karim935Zheng, Jiaming15917,8,6
Vite, Karim935Mace, Omar15469,-8,-5,8,9
Vite, Karim935Ibrahim, Ayman10288,6,9
Vite, Karim935Proctor, Kenneth986-9,9,6,-7,5
Vite, Karim935Turner, Randy8734,5,-12,5

Lin, Owen (kuiyu)1038Vite, Karim9359,-8,7,7
Shatz, Sky1403Vite, Karim9357,10,-11,6
Moawad, Rafik1419Vite, Karim9355,3,10
John, Rajkumar1535Vite, Karim9354,8,4
Garcia, Daniel1572Vite, Karim9358,11,11
Touton, Jean-augustin1601Vite, Karim9351,5,3
Santos, Alan1640Vite, Karim935-9,5,2,4
Popov, Mikhail1853Vite, Karim9359,11,5

back